31T000:000:000@Europe%2FSofia">
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЕБСАЙТ
Този уебсайт е с изтекли права. За повее информация влезте в контролният си панел тук.

Общи условия

Общи условия

Конфиденциалност

Изискваните от Вас данни при закупуване на стока в Нашия онлайн магазин са строго

конфиденциални и до тях има достъп единствено екипът ни. Тези данни няма да бъдат

предоставяни на трети лица и ползвани за други цели освен за издаване и проверка на

документи относно Вашите поръчки.

Молим Ви за вярно и коректно въвеждане на данните, с цел бързо и точно изпълнение на

Вашите поръчки.

MNbaby поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта на компанията и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент.

 

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание?

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които ние прилагаме и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

*Да ви информираме какви данни използваме.

*Да ви информираме защо ги използваме.

*Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме.

*Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.

*Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.

В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини. Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме ние от нашите потребители ?

ХРИСМАКС ООД събира от потребителите на уебсайта данни за поръчка ,като имена,телефон, имейл адрес и адрес за доставка.

 

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни?

 Вашите данни (имена ,телефон и адрес за доставка), се споделят единствено и само с определени фирми за куриерски услуги ,с които имаме сключен договор ,за да можете вие да получите поръчаната стока.

Също така обменяме лични данни и съхраняваме необходимите документи на хартиен носител за стоки на изплащане до получаването им от БНП Париба.

ХРИСМАКС ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании.

ХРИСМАКС ООД не изисква регистрация, за да направите поръчка през нашият сайт.

 Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на ХРИСМАКС ООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

 

 Колко време съхраняваме информацията ?

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Права и задължения

Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на

Онлайн магазина.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на

услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека,

съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на

конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над

личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права

и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала

и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от

mnbabyproducts.com услуги;

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение

при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин

и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения

или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен

контрол , компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват,

затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер

или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано

проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати

ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили

вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с

Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е

използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети

лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи

условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен

адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е

безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не

е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

Общи условия

www.mnbabyproducts.com запазва правото да променя съдържанието на своя онлайн магазин

по всяко време, както и да откаже достъп до него при неправомерно и некоректно използване

от страна на клиентите.

Фирма ХРИСМАКС ООД запазва правото си да отказва изпълнението на поръчки.

Закупената от Вас стока може да бъде върната в срок от 7 работни дни, ако не е ползвана,

разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането на стоката са за сметка на

купувача!

*MNbaby си запазва правото да спре ,откаже или забави поръчка в случай,че това е наложително.

*MNbaby запазва правото да променя цените в онлайн магазина.

За контакти

   Tel: 0886282850

   Email:

Работно време: 08:00h - 17:00h, от Понеделник до Петък

Събота: почивен ден

Неделя: почивен ден

Follow Us

    • Facebook
    • Twitter
© 2016 - 2022 Всички права запазени