Общи условия

Конфиденциалност

Изискваните от Вас данни при закупуване на стока в Нашия онлайн магазин са строго

конфиденциални и до тях има достъп единствено екипът ни. Тези данни няма да бъдат

предоставяни на трети лица и ползвани за други цели освен за издаване и проверка на

документи относно Вашите поръчки.

Молим Ви за вярно и коректно въвеждане на данните, с цел бързо и точно изпълнение на

Вашите поръчки.

Права и задължения

Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на

Онлайн магазина.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име

и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез

използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да

уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото

потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на

услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека,

съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на

конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над

личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права

и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала

и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от

mnbabyproducts.com услуги;

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение

при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин

и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения

или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен

контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват,

затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер

или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано

проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати

ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили

вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с

Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е

използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети

лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи

условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен

адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е

безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не

е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

Общи условия

www.mnbabyproducts.com запазва правото да променя съдържанието на своя онлайн магазин

по всяко време, както и да откаже достъп до него при неправомерно и некоректно използване

от страна на клиентите.

Фирма МДИ -1 2016 ООД запазва правото си да отказва изпълнението на поръчки.

Закупената от Вас стока може да бъде върната в срок от 7 работни дни, ако не е ползвана,

разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането на стоката са за сметка на

купувача!

*MNbaby си запазва правото да спре ,откаже или забави поръчка в случай,че това е наложително.

*MNbaby запазва правото да променя цените в онлайн магазина.

Contact Us

   Tel: 0886 28 28 50

   Email: mnbabyproducts@gmail.com

   Email: mnbabyproducts@outlook.com

   Email: office.mdiltd@gmail.com

Работно време: 10:00h - 19:00h, от Понеделник до Петък

Събота: почивен ден

Неделя: почивен ден

Follow Us

    • Facebook
    • Twitter
© 2016 - 2018 Всички права запазени